Harmonogram školičky

Co přes den děláme?

Náš den má pravidelný program, děti vědí, kdy co očekávat, je to pro ně důležitá jistota a přináší jim pocit bezpečí. Při pravidelném ranním kruhu a reflektujících kruzích po aktivitách se děti učí mluvit o svých dojmech a pocitech.

Naše týdny zastřešuje jedno hlavní téma, které reflektuje aktuální roční období, společenské dění, věk dětí i podporu v jejich všestranném rozvoji. Dny si plníme všedními i méně všedními aktivitami.

Ven chodíme rádi a téměř za každého počasí, přirozeně tak u nás roste láska k přírodě. Součástí programu máme i environmentální výchovu, kterou zařazujeme do běžných činnosti ve školičce i venku. 🌱

žlutá nota
7:30 – 8:30

Přicházíme do školičky

Trénujeme samoobsluhu u převlékání, loučíme se s rodičem (posilujeme důvěru v rodinu i školičku). Vítáme se s kamarády a začíná spontánní a volná hra nebo nějaká individuální činnost na posílení vlastního nadání a talentu. Poté se sejdou všichni kamarádi a nasledují skupinové aktivity.

zelená nota
8:30 – 9:00

Společně zahajujeme den

Máme ranní kruh. Vítáme se, držíme se za ruce v kruhu, zpíváme, trénujeme slovíčka pomocí říkanky a protahujeme tělíčko u pohybovky.

modrá nota
9:00 – 9:30

Máme svačinku

Děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání. Učíme se společně stolovat, setrvat v klidu a počkat na ostatní. Když máme všichni bříška plná, vyrážíme se za doprovodu písničky chystat ven.

zelená nota
9:30 – 11:30

Jsme na čerstvém vzduchu

Chodíme ven za každého počasí na procházky do zámeckého parku nebo na hřiště. Někdy máme cílenou aktivitu, někdy jen chodíme a povídáme si, co vidíme v okolí.

žlutá nota
11:30 – 12:00

Obědváme

Vracíme se z procházky do školičky, společně posilujeme hygienické návyky a poté obědváme. Po obědě už nás většinou přepadá únava a těšíme se na společný odpočinek.

zelená nota
12:00 – 12:30

Loučíme se s dětmi, které chodí po obědě domů

modrá nota
12:30 – 14:30

Odpočíváme a pak svačíme

Po obídku si dáváme šlofíka nebo se věnujeme klidové a tvůrčí činnosti podle nálady a výběru.

žlutá nota
14:30 – 15:30

Hrajeme si, pak odcházíme domů

Nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru nebo volná hra či pobyt venku.

Harmonogram roku

Pořádáme pravidelné akce, ctíme tradice, tvoříme komunitu. Každoročně pořádáme vítání jara, slavnost na Den dětí, pouštění draků, lampiónový průvod a společné vánoční tvoření s rodiči.

Důležité termíny:

 • 22. 5. 2024 od 16 do 18 hodin Den otevřených dveří
 • 6. 6. 2024 – Zápis do školičky na školní rok 2024/2025

Termíny uzavření školičky:

 • 1. 1.  Nový rok
 • 29. 3. – Velký pátek
 • 1. 4. – Velikonoční pondělí
 • 1. 5. – Svátek práce
 • 8. 5. – Den vítězství
 • 1. 7. – 4. 7. – Školička uzavřena
 • 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů
 • 28. 10. – Den vzniku Československa
 • 23. 12. 2024 – 1. 1. 2025 – Vánoční prázdniny
Aktuality ze školičky

Nenašli jste informace, které hledáte?